Blogas

Permalink to Vertimas raštu

Vertimas raštu

Vertimas raštu yra toks pats svarbus kaip ir vertimas žodžiu. Nors abiejų vertimų tikslas yra perteikti visą reikiamą informaciją iš vienos kalbos į kitą, tačiau jie labai skiriasi tiek techniniu, tiek psichologiniu atžvilgiu. Būtent dėl to vertėjams raštu ir vertėjams žodžiu yra keliami skirtingi reikalavimai.
 
Vertimas žodžiu yra labai priklausomas nuo laiko skirtingai nei vertimas raštu, kuriam kartais vertėjas gali skirti labai daug laiko. Vertėjas turi daugiau laiko koreguoti, tvarkyti ar papildyti tekstą. Be to, verčiant tekstą raštu, vertėjas ne visada turi verst visą tekstą, jam užtenka išversti pagrindinį fragmentą ar mintį, ir visa esmė bus perteikta. Dažniausiai vertimas raštu būna tikslesnis ir gražiau pateiktas.
 
Kaip atskirą rūšį dar galima išskirti ir mašininį vertimą. Jis yra skirstomas į vertimą, kuris remiasi visomis taisyklėmis, esančiomis bazėje, ir į statistinį mašininį vertimą. Pirmasis mašininio vertimo tipas taiko tekstui visas taisykles, kurios yra įrašytos į duomenų bazę. Statistinis vertimas yra daug konkretesnis ir kokybiškesnis.
 
Mašininis vertimas dažniausiai skirstosi į tris būdus. Pirmasis būdas pats lengviausias ir taikomas visada. Esmė yra automatizuotoje sistemoje, kuri taiko visus vertimo reikalavimus arba iš duomenų bazės randa labai panašų vertimą ir pateikia jį kaip šabloną. Antrasis būdas, kai tekstas yra suskaidomas fragmentais, kurie turi prasmę. Vėliau tokie fragmentai yra supaprastinami tam, kad vertimo programa galėtų lengvai juos išversti. Trečiasis būdas taikomas tik labai sudėtingais atvejais, kai reikalingas pastovus sudėtingų teksto elementų redagavimas.
 
Vertimas raštu apima labai įvairias sritis, kurių vertimo specifika labai skiriasi. Techninių tekstų vertimas yra vienas sudėtingiausių, kadangi vertėjas turi išmanyti verčiamą sritį bei puikiai žinoti visą terminiją, kad vertimas būtų aiškus tos srities specialistams. Juridinių tekstų vertimas dažniausiai vyksta pagal šablonus ir griežtus reikalavimus. Šių tekstų specifika labai plati. Juridinių tekstų vertėjai verčia sutartis, nuarimus, aktus, dokumentus, įgaliojimus ir t.t. Dažniausiai tokie vertėjai bendradarbiauja su notarais, nes dauguma dokumentų reikalauja patvirtinimo. Reklamos vertimas reikalauja ne tik gerų kalbos žinių bet ir plataus slengo žodyno. Dažniausiai reikia mokėti išversti frazes ar šūkis taip, jos jie ne tik atitiktų prasmę bet ir būtų priimtini tai kultūrai, kuriai bus rodoma ši reklama. Svetainių vertimas reikalauja bent minimalių kompiuterinių žinių, kadangi vertėjas turi išmanyti tam tikrą kompiuterinį žodyną. Medicininių tekstų vertimas yra labai sudėtingas, kadangi jų žodynas yra labai griežtas ir uždaras. Tokiuose tekstuose neįmanoma jokia interpretacija.
 
Nesvarbu, kokioje tematikoje specializuojasi vertėjas, jis vis tiek privalo puikiai mokėti kalbas, turėti platų žodyną bei reikalingas vertėjui savybes. Taip pat vertėjas turi pastoviai kaupti ir pildyti savo vertimų bazę. Turint labai didelių žinių bagažą, vertėjas sugebės išversti kokybiškai bet kokį tekstą per labai trumpą laiko tarpą.


Mes Facebook’e

Blogo archyvas