Blogas

Permalink to Vertėjai

Vertėjai

rusų lietuvių vertėjas

Per kelis pastaruosius dešimtmečius, vertėjo profesija išgyvena didžiausias permainas, nes atsiradus naujausioms technologijoms, kalba persikėlė į elektroninį pasaulį, atsirado daugybė vertimo programų, duomenų bazių, žodynų palengvinančių  vertimo procesą.

Kartu su naujomis technologijoms atsiranda vis naujų įmonių, siekiančių bendradarbiauti su užsienio valstybėmis, o ypač Rusija. Kadangi ne kiekvienas žmogus moka rusų kalbą, todėl tenka naudotis vertėjo paslaugomis.

Šiuo metu būtent vertėjas rusų-lietuvių kalbomis turi daugiausiai darbo. Šių kalbų vertėjas turi labai didelę paklausą. Šiuolaikinis vertėjas rusų-lietuvių kalbų sėdi prie kompiuterio visą dieną, apsikrovęs žodynai ir verčia po kelis tūkstančius žodžių į dieną. Ta , kad įtiktų klientui, vertėjas bando įveikti tekstus per labai trumpą laikotarpį. Kartais dėl to vertimas nukenčia, dėl to labai svarbu, kad vertėjas turėtu bent šiek tiek laiko, kad galėtų vertimą atlikti kokybiškai.

Vertėjas lietuvių-rusų kalbų dauguma vertimų atlieka naudojantis įvairiomis kompiuterinėmis programomis. Programos labi palengvino vertėjo darbą. Kiekvienas vertėjas turi galimybė kompiuteryje susikurti savo duomenų bazę, terminų ir sinonimų žodynus, dalintis vertimais su kitais vertėjais, naudotis tekstų šablonais, kurie pagreitina darbą. Taip pat vienas didžiausias šių programų privalumas – klaidų taisymas ir teksto redagavimas. Kai vertėjas verčia, jam nebereikia sukti galvos dėl praleistos raidės ar skyrybos ženklų, nes programa jam pabraukia visas praleistas raides, sudeda kablelius bei pasiūlo žodžių sinonimus, kurie galbūt labiau tiks šiam vertimui. Dėl to vertėjų darbuose nebepasitaiko žioplų, nereikšmingų klaidų ir jis gali būti garantuotas, kad klientas gaus tvarkingą, suredaguotą darbą.

Vertėjas lietuvių-rusų kalbų dar ilgą laiką bus nepakeičiamas. Nors mokslininkai bando sukurti programų, galinčių atstoti vertėją, tačiau kol kas dar nei viena programa nesugeba atlikti vertimo, atitinkančio visus reikalavimus. Tik geras, profesionalus lietuvių-rusų vertėjas jaučia tekstą, sugeba parinkti tinkamus žodžius, padedančius perteikti prasmę, išlaiko stilių bei stengiasi perduoti visas menines priemones, pabrėžiančias teksto ekspresyvumą. Mašininis vertimas yra ganėtinai primityvus. Dažniausiai tai būna pažodinis vertimas, kurio prasmė būna iškreipta, netinkamai pakeisti žodžiai, o meninės priemonės dažniau lieka neišverstomis. Kompiuterinės programos, sukurtos versti tekstus, nemoka skaityti tarp eilučių, todėl jų vertimai niekad neprilygs žmogaus vertimui.

Lietuvių-rusų vertėjas gali specializuotis įvairiose srityse. Vieniems patinka vertimas žodžiu, tačiau tai labai sudėtingas procesas, kadangi neužtenka vien gerai išmanyti kalbą. Reikia mokėti labai greitai pagauti mintį, kuo aiškiau ją perteikti kita kalba, nepridedant savo minčių. Kitiems patinka vertimas raštu, nes galima pasiimti kompiuterį, atsisėsti patogiai ir pabaigus kelis kart atidžiai perskaityti savo vertimus. Dar kiti specializuojasi versti tik techninius ar teisinius tekstus, viskas priklauso nuo to, kokios yra vertėjo žinios ir prioritetai. Svarbiausia yra mylėti kalbas, ir nesiliauti pildyti savo žodyną, kuris padaro vertimą turiningu ir neatitolusiu nuo originalo.


Mes Facebook’e

Blogo archyvas